ศาลจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้ากราบคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้ากราบคารวะอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ


เอกสารแนบ