ศาลจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตามโครงการพระราชดำริ ภายใต้ชื่องาน ?ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ ๑?

ศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตามโครงการพระราชดำริ ภายใต้ชื่องาน ?ประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล ครั้งที่ ๑?


เอกสารแนบ