ศาลจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (อมฺพรมหาเถร)  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก


เอกสารแนบ