ศาลจังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลจังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 48 กล้อง) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ (แก้ไข)
เอกสารแนบ